NEDERLAND PASSENGER BEELDEN 2.0

woensdag 1 juli 2015

Nederland van Boven - Radio, Televisie & Digitale media beelden (1926 - 2015) - Video VPRO 7.15


Oi passengers !
Jean Gregorio presenteert vanavond deze selectie van 11 videos over Nederland van Boven, een televisie programma gemaakt met beelden van VPRO door Helikopteren in 2013.
Er is een nieuwe serie komende in 2014 met meer beelden van Nederland door satelliet ? 
VPRO doe het via Radio sinds 1926, via televisie sinds de jaren zeventig en via digitale media sinds 1994. Internet na 20 jaren heeft ons gegeven de meeste makkelijk manier om informatie te krijgen door Boven met de hulp van satellieten...
Nederland van boven 
Om 22.20 uur op Nederland 1 
Nederland van Boven laat ons land zien vanuit een spectaculair perspectief. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van mensen op de grond laten we zien wie we zijn en hoe de tijd ons land verandert en veranderd heeft. Vanuit de lucht zien we Nederland veranderen door de jaargetijden heen, en zien we alle bepalende momenten van onze eigen levenscyclus. 
In alles wat we zien wordt onze mentaliteit weerspiegeld, de manier waarop wij van dag tot dag, en van generatie op generatie, leven in dit land. Het is een verhaal van vallen en weer opstaan, van kansen zien en nemen, van steeds weer opnieuw het wiel uitvinden en soms van genadeloos op ons gezicht gaan. 
Een cyclus die steeds hetzelfde lijkt maar tegelijk telkens weer een andere gedaante aanneemt. Waar de eerste serie van Nederland van Boven een ode was aan het maakbare Nederland, is deze serie daardoor vooral een ode aan onze veerkracht.
VPRO  
Omroepvereniging VPRO is een Nederlandse publieke omroeporganisatie, opgericht op 29 mei 1926.
Vrijzinnig 
De naam V.P.R.O. was oorspronkelijk de afkorting van Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep. De omroep had het vooral in de beginjaren moeilijk, als laatste opgericht van de oorspronkelijke omroepen in de beginperiode, waarin het niet veel zendtijd kreeg en regelmatig moest wisselen van zender. 
Pas na het Zendtijdbesluit van 1930 kreeg de VPRO een vaste plaats in het Hilversums bestel. Tot in de jaren zestig werden vooral kerkdiensten en cultuurprogramma's door de omroep uitgezonden. Grote namen in de beginjaren waren Nicolette Bruining, die dertig jaar voorzitter was, en Everhard Spelberg. Aan het einde van de jaren zestig vond echter een cultuuromslag plaats die resulteerde in een “paleisrevolutie”: een nieuwe generatie programmamakers wist op de ledenvergadering een statutenwijziging te bewerkstelligen, die tot gevolg had dat bij de VPRO voortaan niet meer de dominees aan het roer stonden, maar vertegenwoordigers van de flowerpowergeneratie. 
De omroep maakte vervolgens naam als brenger van baanbrekende, vernieuwende, en op een heel eigen wijze, vrijzinnige programma's. De naam V.P.R.O. werd gewijzigd in VPRO om aan te geven dat de oorspronkelijke betekenis van de letters definitief was losgelaten. De statutaire naam is thans Omroepvereniging VPRO.
Televisie 
In de jaren zeventig werd de omroep bekend door de programma's Het Gat van Nederland van onder anderen Hans Keller, Jaap Drupsteen, Frank Wiering, Theo Uittenbogaard, Hans Verhagen, de Fred Haché Show van onder anderen Wim T. Schippers, Gied Jaspars, Berichten uit de Samenleving van onder anderen Ad 's-Gravesande, Rob Klaasman, Machiavelli van onder anderen Jan Blokker, Frank Wiering, en documentaires van onder anderen Cherry Duyns, Netty Rosenfeld en Ruud van Hemert. 
Televisiedirecteur Arie Kleijwegt verdedigde in die jaren de zogeheten 'autonomie van de programmakers' vurig tegen een ten dele vijandige buitenwereld van omroepbestuurders en overheden, die het vrijzinnig gebruik van het medium verfoeiden. In de jaren tachtig werd de VPRO de omroep van het Simplisties Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie, BGTV van onder anderen Emile Fallaux en Jan Eilander, en Diogenes van onder anderen Jan Blokker, Roel van Broekhoven en Hans Fels; in de jaren negentig van DNW/De Nieuwe Wereld van onder anderen George Brugmans en Frank Wiering, Noorderlicht; Theo en Thea van Arjan Ederveen en Tosca Niterink; en meer recent van Hertenkamp, Jiskefet, Tegenlicht en R.A.M..
Digitale media 
De VPRO was in september 1994 één van de eerste omroepen die sterk op het internet vertegenwoordigd waren en uitzendingen online beschikbaar stelden. Uit onvrede met het beleid van 3FM werd 3VOOR12 opgericht, feitelijk het eerste themakanaal van de publieke omroep. In 2009 is de VPRO als eerste begonnen enkele uitzendingen voor vrij gebruik onder een creative commons licentie als download aan te bieden.

Een reactie posten

Meest gelezen op 2.0

Google+ Followers